WIZJA

 

Wizją Fundacji Przeciwdziałania Cyberprzestępczości (FPC) jest wysoka skuteczność podmiotów odpowiedzialnych za zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczośći i zwiększenie bezpieczeństwa obywateli poprzez jak najszersze korzystanie z najnowszych metod, technik, narzędzi i technologii.

Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022” przyjęte uchwałą RM nr 52/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., które są krajową strategią w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii zwanej Dyrektywą NIS zakłada w celu szczegółowym 2 (Wzmocnienie zdolności do przeciwdziałania cyberzagrożeniom) zwiększenie zdolności do zwalczania cyberprzestępczości. Stwierdza się tam między innymi że  „Szybko zmieniające się metody popełniania przestępstw wymagają rozwijania badań naukowych w obszarze zwalczania cyberprzestępczości, których wyniki zapewnią wsparcie dla organów ścigania. Wyniki tych badań będą wykorzystywane w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, jak też będą stanowić materiał do opracowania działań profilaktycznych. Wdrożone zostaną, skierowane do społeczeństwa, programy informacyjne o zagrożeniach cyberprzestępczością oraz metodach unikania skutków tych zagrożeń. Wskazane zostaną sposoby postępowania dla osób dotkniętych przestępstwem. Ważną rolę do odegrania w tego typu działalności będą mieli operatorzy usług kluczowych, dostawcy usług cyfrowych, dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz organizacje pozarządowe”.

Fundacji Przeciwdziałania Cyberprzestępczości w pełni podziela zarysowany w “Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022” cel szczegółowy 2 zwiększenia zdolności do zwalczania cyberprzestępczości. Podejmowane przez FPC działania i stawiane cele koncentrują się głownie wokół przedsięwzięć służących zapewnieniu wykorzystywania przez organy ścigania działające w obszarze zapobiegania i zwalczania cyberprzestępczości jak najwyższej jakości metod, technik, narzędzi i technologii oraz wiedzy o najwyższym poziomie.

www.000webhost.com